Hướng dẫn tham gia họp trên TEAMS
Trên máy tính Window và điện thoại thông minh
Hướng dẫn đăng ký MICROSOFT TEAMS
Trường đại học Kiên Giang đã đăng ký và đã được Microsoft hỗ trợ cho toàn thể giảng viên và sinh viên trường có thể sử dụng bộ Microsoft Office miễn phí (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams…)