Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Lễ hội Rija Nagar của người Chăm / Nghiên cứu: Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang [05-12-2022]
Đầu mục:1
Giới thiệu khái quát đặc điểm cư trú, văn hoá xã hội của người Chăm. Mục đích, đặc điểm chung và các nghi thức của lễ hội Rija Nagar của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận
Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / Bùi Huy Vọng [05-12-2022]Trình bày về vũ trụ quan, con người và vong vía cùng các nghi lễ làm vía ứng xử với vong, vía trong các nghi lễ tín ngưỡng của người Muờng
Đầu mục:1
Con trâu trong văn hoá dân gian người La Chí / Chảo Chử Chấn s.t., giới thiệu [05-12-2022]
Đầu mục:1
Tìm hiểu vai trò của con trâu trong đời sống kinh tế và tri thức chăm sóc trâu của người La Chí; biểu tượng con trâu trong văn hoá dân gian và văn hoá ẩm thực của người La Chí
Tìm hiểu về vè các lái và vè các lái trên con đường giao thương ven biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ / Ngô Văn Ban s.t., tìm hiểu, giới thiệu [05-12-2022]Tìm hiểu về sự ra đời, tác giả, giá trị, văn bản và các địa danh trong bài vè các lái. Giới thiệu một số bài vè các lái trên đường giao thương ngang qua vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ
Đầu mục:1
Văn hoá mẫu hệ trong sử thi Raglai ở Khánh Hoà / Trần Kiêm Hoàng nghiên cứu, s.t. [05-12-2022]
Đầu mục:1
Khái quát về văn hoá mẫu hệ trong đời sống tộc người Raglai ở Khánh Hoà. Tìm hiểu văn hoá mẫu hệ qua hệ thống đề tài sử thi và hệ thống nữ nhân vật trong sử thi
Tang lễ và mộ táng ở đồng bằng Bắc Bộ / Hồ Đức Thọ [05-12-2022]Sơ lược về địa lí tự nhiên và đời sống xã hội vùng đồng bằng Bắc bộ. Nghi thức tang lễ truyềnn thống và nghi thức tang lễ thời hiện đại cùng quan niệm về mộ táng, các mộ táng xưa và vấn đề tang chế, nghi thức cải cát, thờ cùng trong vùng
Đầu mục:1
Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh. B.s.: Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường ; S.t.: Lê Kim Lữ... Q.1 / [05-12-2022]
Đầu mục:1
Trình bày về nguồn gốc, nội dung và hình thức chi tiết trò diễn trong hội làng truyền thống ở các huyện trong tỉnh Thanh Hoá như: Trò nhại, trò có cốt truyện
Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ nghiên cứu [05-12-2022]Khái quát về lịch sử, địa lí tỉnh Hưng Yên. Tìm hiểu tập tục chăm sóc bảo vệ con người; khẳng định thân phận, vai trò của con người trong gia đình và cộng đồng làng - xã cũng như tập tục tôn vinh con người tại đây
Đầu mục:1
"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hoà [05-12-2022]Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
Đầu mục:1