Ngày đăng bài: 06/01/2016 15:42
Lượt xem: 2637
Chức năng - nhiệm vụ

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

1. Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng phát hành, cung ứng các tài liệu, sản phẩm dịch vụ, phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cũng như các đơn vị tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Kiên Giang;

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng bổ sung nguồn tài nguyên cho Trung tâm nhằm phục vụ kịp thời cho yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên cũng như các đơn vị tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Kiên Giang. Đồng thời, Trung tâm cũng tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác Thông tin - Thư viện theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

3. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và khai thác thông tin của cán bộ, giảng viên, sinh viên, tổ chức, cá nhân,…

4. Tổ chức môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại và thân thiện cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường cũng như các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

5. Phát hành các loại tài liệu học tập, nghiên cứu, giải trí với nhiều dạng hình thức khác nhau: bản in, bản điện tử, CD,…