Tác giả CN Sandel, Michael J.
Nhan đề Phải trái đúng sai / Michael J. Sandel.
Nhan đề khác Justice: What’s the Right things to do
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nhà xuất bản Trẻ, 2007.
Phụ chú 10 tập video bài giảng của tác giả trên giảng đường
Phụ chú Công lý: Việc đúng nên làm (Tên dịch cho video)
Tóm tắt CÔNG LÝ (Justice : What’s the Right things to do) là một trong những khóa học nổi tiếng trong lịch sử Đại học Harvard do Giáo sư Sandel giảng. Cả Đại Giảng Đường Sanders đã chật cứng sinh viên đến để nghe về Công lý, Bình đẳng, Dân chủ và Công dân. Michael J. Sandel (sinh 1953) là giáo sư ngành triết học chính trị tại Đại học Harvard, nổi tiếng với môn Công lý vì thu hút số sinh viên kỷ lục, hơn 10.000 người học trong hai thập niên, 1.115 sinh viên chỉ riêng trong học kỳ hai năm 2007. Là thành viên trong ủy ban đạo đức sinh học của tổng thống Bush, Giáo sư Sandel cũng thường xuất hiện trên truyền thông về các vấn đề đạo đức, mà theo ông cũng chính là chính trị.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức
Thuật ngữ chủ đề Triết học
Tác giả(bs) CN Hồ Đắc Phương dịch
Địa chỉ Trung tâm HL Đại học Kiên Giang
Tệp tin điện tử http://thuvien.vnkgu.edu.vn/kiposdata1/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/phaitraidungsai_ michaelsandel/z_phaitraidungsai_ michaelsandel_001thumbimage.jpg
00002046ndm#a2200301ui#4504
0011085
0021
00406832ED3-AFA6-4B10-B1CA-851936EC7270
005201908200934
008081223s2007 vm| vi|
0090 0
039 |a20190820093423|bthuyhtk|c20161123081227|dhoannq|y04-Jan-2012 02:39:26|zretbatler
100 |aSandel, Michael J.
245 |aPhải trái đúng sai / |cMichael J. Sandel.
246 |aJustice: What’s the Right things to do
260 |aTp. HCM : |bNhà xuất bản Trẻ, |c2007.
500 |a10 tập video bài giảng của tác giả trên giảng đường
500 |aCông lý: Việc đúng nên làm (Tên dịch cho video)
520 |aCÔNG LÝ (Justice : What’s the Right things to do) là một trong những khóa học nổi tiếng trong lịch sử Đại học Harvard do Giáo sư Sandel giảng. Cả Đại Giảng Đường Sanders đã chật cứng sinh viên đến để nghe về Công lý, Bình đẳng, Dân chủ và Công dân. Michael J. Sandel (sinh 1953) là giáo sư ngành triết học chính trị tại Đại học Harvard, nổi tiếng với môn Công lý vì thu hút số sinh viên kỷ lục, hơn 10.000 người học trong hai thập niên, 1.115 sinh viên chỉ riêng trong học kỳ hai năm 2007. Là thành viên trong ủy ban đạo đức sinh học của tổng thống Bush, Giáo sư Sandel cũng thường xuất hiện trên truyền thông về các vấn đề đạo đức, mà theo ông cũng chính là chính trị.
650 |aChính trị
650 |aĐạo đức
650 |aTriết học
690 |aChính trị
690 |aTriết học
700 |aHồ Đắc Phương dịch
852 |aTrung tâm HL Đại học Kiên Giang
8561|uhttp://thuvien.vnkgu.edu.vn/kiposdata1/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/phaitraidungsai_ michaelsandel/z_phaitraidungsai_ michaelsandel_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào