DDC 910
Tác giả CN Nguyen Trung Cang
Tác giả TT Ho Bich Nhu, Thieu Thi Hoang Oanh, Huynh Vuong Uyen Thy, Bui Phuong Thao
Nhan đề Coursebook Translation in tourism and travel / Nguyen Trung Cang, Ho Bich Nhu, Thieu Thi Hoang Oanh, Huynh Vuong Uyen Thy, Bui Phuong Thao
Thông tin xuất bản Can Tho : Can Tho University, 2022
Mô tả vật lý 105tr. : hình ảnh
Thuật ngữ chủ đề Dịch thuật
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình Biên dịch: Du lịch và lữ hành
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Lữ hành
Tác giả(bs) CN Ho Bich Nhu, Thieu Thi Hoang Oanh, Huynh Vuong Uyen Thy, Bui Phuong Thao
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư viện, Trường Đại học Kiên Giang.Kho giáo trình(10): 101003969-78
00000000nam#a2200000ui#4500
00111686
0023
0040D0CE267-BAC7-4A03-B31B-577EE6636CC4
005202403081502
008 2022
0091 0
020 |a9786049658389|c63000đ
039|a20240308150233|bngocntb|c20240308144613|dngocntb|y20231114163219|zngocntb
041 |aeng
082 |a910|bC435
100 |aNguyen Trung Cang
110 |aHo Bich Nhu, Thieu Thi Hoang Oanh, Huynh Vuong Uyen Thy, Bui Phuong Thao
245 |aCoursebook Translation in tourism and travel / |cNguyen Trung Cang, Ho Bich Nhu, Thieu Thi Hoang Oanh, Huynh Vuong Uyen Thy, Bui Phuong Thao
260 |aCan Tho : |bCan Tho University, |c2022
300 |a105tr. : |bhình ảnh
650 |aDịch thuật
650 |aGiáo trình Biên dịch: Du lịch và lữ hành
653 |aGiáo trình
653 |aDu lịch
653|aLữ hành
690 |aNgoại ngữ
694 |aSách Giáo trình in năm 2022
700 |aHo Bich Nhu, Thieu Thi Hoang Oanh, Huynh Vuong Uyen Thy, Bui Phuong Thao
852|aTrung tâm Thông tin và Thư viện, Trường Đại học Kiên Giang.|bKho giáo trình|j(10): 101003969-78
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101003969 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 1
2 101003970 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 2
3 101003971 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 3
4 101003972 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 4
5 101003973 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 5
6 101003974 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 6
7 101003975 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 7
8 101003976 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 8
9 101003977 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 9
10 101003978 Kho giáo trình 910 C435 Giáo trình 10