Ngày đăng bài: 30/09/2022 15:59
Lượt xem: 17000
Hướng dẫn sử dụng thư viện số của Trường Đại học Kiên Giang và của Trường Đại học Nha Trang
Quý thầy cô, sinh viên xem chi tiết hướng dẫn tại file đính kèm

Đối với sinh viên xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Đối với Giảng viên, viên chức, người lao động xem tài liệu hướng dẫn tại đây