Ngày đăng bài: 06/12/2016 16:35
Lượt xem: 4007
Phải trái đúng sai / Michael J. Sandel.
Lúc nhỏ chúng ta được dạy phải làm những điều đúng và tránh những việc sai sai trái. Nhưng càng nhiều tuổi chúng ta không thể phân định rạch ròi đúng và sai. Quyển sách này cho chúng ta thấy điều đó, ở đây không có đúng và sai chỉ có quan điểm.

        Lúc nhỏ chúng ta được dạy phải làm những điều đúng và tránh những việc sai sai trái. Nhưng càng nhiều tuổi chúng ta không thể phân định rạch ròi đúng và sai. Quyển sách này cho chúng ta thấy điều đó, ở đây không có đúng và sai chỉ có quan điểm. Tác giả dẫn truyện vô cùng hấp dẫn và thu hút, mở đầu bằng cách đưa ra những ví dụ thực tiễn và liên hệ với những trường phái tư tưởng khác nhau để người đọc có cái nhìn tổng quát. Cách phản biện và lập luận các vấn đề cũng rất hay. Khi suy nghĩ chỉ thấy một phía, thì suy nghĩ ấy sẽ trở thành định kiến. Các vấn đề được nêu ra và cuối cùng tác giả vẫn để mở để người đọc suy nghĩ. Phán xét hay không phán xét? Ai có quyền được phán xét? Một xã hội càng nhân văn thì con người luôn được dặt vào tâm của xã hội để xem xét. Con người phải được phát triển và họ phải có hạnh phúc. Cái gì có thể cân đo đong đếm được hạnh phúc? Quyển sách không dễ đọc nhưng cực kỳ thú vị để nghiềm ngẫm.

Sách có trên Trung tâm học liệu và Thư viện đại học Kiên Giang, bản số: Đọc sách

Cùng chuyên mục