Ngày đăng bài: 07/12/2016 11:01
Lượt xem: 4204
Bí quyết thành công sinh viên : Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / Huỳnh Ngọc Phiên (chủ biên)
Gồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả...

    Gồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả... Các kỹ năng học tiếng Anh và cách luyện thi hiệu quả các kỳ thi TOEIC, TOEFL

Sách có trên Trung tâm học liệu và Thư viện đại học Kiên Giang, bản số: Đọc sách

Cùng chuyên mục