DDC 378
Tác giả CN Huỳnh Ngọc Phiên
Nhan đề Bí quyết thành công sinh viên : Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / Huỳnh Ngọc Phiên (chủ biên), Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2012
Mô tả vật lý 365 tr. ; 21 cm
Tùng thư Tủ sách First News
Tóm tắt Gồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả... Các kỹ năng học tiếng Anh và cách luyện thi hiệu quả các kỳ thi TOEIC, TOEFL
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên--Kỹ năng học tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tác giả(bs) CN Trương Thị Lan Anh
Tệp tin điện tử http://thuvien.vnkgu.edu.vn/kiposdata1/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/biquyetthanhcongsinhvien_huynhngocphien/z_biquyetthanhcongsinhvien_huynhngocphien_001thumbimage.jpg
00001456nam#a2200253ui#4504
0011134
0021
00467D40A2E-732B-448E-B3AA-CC44D6BE2841
005201611291417
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039 |a20161129142006|bhoannq|c20140116140510|dvanpth|y20130312075523|znguyenloi
082 |a378|bH 531 Ph
100 |aHuỳnh Ngọc Phiên
245 |aBí quyết thành công sinh viên : |bCẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / |cHuỳnh Ngọc Phiên (chủ biên), Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp, |c2012
300 |a365 tr. ; |c21 cm
440 |aTủ sách First News
520 |aGồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả... Các kỹ năng học tiếng Anh và cách luyện thi hiệu quả các kỳ thi TOEIC, TOEFL
650 |aBí quyết thành công
650|aSinh viên|xKỹ năng học tập
700 |aNguyễn Thị Bích Ngọc
700 |aTrương Thị Lan Anh
8561|uhttp://thuvien.vnkgu.edu.vn/kiposdata1/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/biquyetthanhcongsinhvien_huynhngocphien/z_biquyetthanhcongsinhvien_huynhngocphien_001thumbimage.jpg
890|c0

Không tìm thấy biểu ghi nào