Phải trái đúng sai / Michael J. Sandel.
Lúc nhỏ chúng ta được dạy phải làm những điều đúng và tránh những việc sai sai trái. Nhưng càng nhiều tuổi chúng ta không thể phân định rạch ròi đúng và sai. Quyển sách này cho chúng ta thấy điều đó, ở đây không có đúng và sai chỉ có quan điểm.
Bí quyết thành công sinh viên : Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / Huỳnh Ngọc Phiên (chủ biên)
Gồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả...
Diễn đàn
Các chủ đề Bài viết cuối
EBOOK SEARCHING
(post by:Soma replies:2 views:230)
31.01.24 14:14
Book
Nhờ Thầy cô giúp em với!
(post by:Sky replies:3 views:2947)
14.12.16 08:49
Sky
Cấp quyền sử dụng Thư viện!
(post by:rhettbutler replies:1 views:2647)
30.11.16 10:00
rhettbutler