• Sách Tham khảo
  • 895.92234 C108
    Cao điểm mùa hạ. Một chiều xa thành phố. Những ngôi sao xa xôi :
DDC 895.92234
Tác giả CN Lê Minh Khuê
Nhan đề Cao điểm mùa hạ. Một chiều xa thành phố. Những ngôi sao xa xôi : Tập truyện ngắn / Lê Minh Khuê
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015
Mô tả vật lý 695 tr. : ảnh chân dung ; 21 cm
Tùng thư Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Văn học hiện đại
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005601
00000900aam a22002658a 4500
00111806
0021
004ED075AB1-82F4-49BF-8950-16E9F10B8B33
005202312011718
008160408s2015 ||||||viesd
0091 0
039|y20231201171834|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a895.92234|bC108
1001 |aLê Minh Khuê
24510|aCao điểm mùa hạ. Một chiều xa thành phố. Những ngôi sao xa xôi : |bTập truyện ngắn / |cLê Minh Khuê
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2015
300 |a695 tr. : |bảnh chân dung ; |c21 cm
4900 |aTác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
504 |aPhụ lục: tr. 655-692. - Thư mục: tr. 693
650 7|2Bộ TK TVQG|aVăn học hiện đại
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
655 7|2Bộ TK TVQG|aTruyện ngắn
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005601
890|a1
920 |aLê Minh Khuê
941 |bVH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005601 Kho tham khảo 895.92234 C108 Sách tham khảo 1