DDC 398.209597
Tác giả CN Triều Nguyên
Nhan đề Luận về giai thoại / Triều Nguyên s.t., nghiên cứu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 420tr. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày tổng quan về việc nghiên cứu giai thoại. Phân tích, tìm hiểu hệ thống giai thoại được nhìn nhận; nghệ thuật, nội dung và đặc điểm của giai thoại; vị trí cũng như đóng góp của giai thoại trong đời sống tinh thần của nhân dân
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Văn học dân gian
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Nghiên cứu văn học
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Giai thoại
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005579
00001163aam a22002898a 4500
00111799
0021
004B0F2A164-19F1-4100-A475-E774ECFC5275
005202311291720
008170505s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045369432
039|y20231129172051|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a398.209597|bL502
1000 |aTriều Nguyên
24510|aLuận về giai thoại / |cTriều Nguyên s.t., nghiên cứu
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2016
300 |a420tr. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504 |aThư mục: tr. 404-412
520 |aTrình bày tổng quan về việc nghiên cứu giai thoại. Phân tích, tìm hiểu hệ thống giai thoại được nhìn nhận; nghệ thuật, nội dung và đặc điểm của giai thoại; vị trí cũng như đóng góp của giai thoại trong đời sống tinh thần của nhân dân
650 7|2Bộ TK TVQG|aVăn học dân gian
650 7|2Bộ TK TVQG|aNghiên cứu văn học
650 7|2Bộ TK TVQG|aGiai thoại
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005579
890|a1
920 |aTriều Nguyên
941 |bVH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005579 Kho tham khảo 398.209597 L502 Sách tham khảo 1