• Sách Tham khảo
  • 398.809597 TR527
    Truyện thơ Nôm Tày - Hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan /
DDC 398.809597
Tác giả CN Hoàng Triều Ân
Nhan đề Truyện thơ Nôm Tày - Hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan / Hoàng Triều Ân s.t., khảo cứu và dịch
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 206 tr. ; 21 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Dân tộc Tày
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Văn học dân gian
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005578
00000858aam a22002658a 4500
00111798
0021
004DA458DF7-2744-4E74-AA6A-6276B893222A
005202311291716
008170503s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045369326
039|y20231129171631|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a398.809597|bTR527
1001 |aHoàng Triều Ân
24510|aTruyện thơ Nôm Tày - Hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan / |cHoàng Triều Ân s.t., khảo cứu và dịch
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2016
300 |a206 tr. ; |c21 cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
650 7|2Bộ TK TVQG|aDân tộc Tày
650 7|2Bộ TK TVQG|aVăn học dân gian
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
655 7|2Bộ TK TVQG|aTruyện thơ
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005578
890|a1
920 |aHoàng Triều Ân
941 |bVH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005578 Kho tham khảo 398.809597 TR527 Sách tham khảo 1