DDC 398.0951
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Châm
Nhan đề Văn hoá cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo : Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc / Nguyễn Thị Phương Châm
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2016
Mô tả vật lý 464tr. : ảnh, bản đồ ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm du lịch và dân cư, hoạt động kinh tế của Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc). Giới thiệu những sự thể hiện văn hoá vật chất, văn hoá xã hội và tinh thần của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo; văn hoá của cộng đồng tộc người này trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Văn hoá
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Người Kinh
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Trung Quốc
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005577
00001358aam a22002778a 4500
00111797
0021
004686CEE21-7F1A-404C-8E33-F0491D3D5A54
005202311291713
008161026s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786047010622
039|y20231129171302|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a398.0951|bV115
1001 |aNguyễn Thị Phương Châm
24510|aVăn hoá cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo : |bĐông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc / |cNguyễn Thị Phương Châm
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2016
300 |a464tr. : |bảnh, bản đồ ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504 |aPhụ lục: tr. 351-440. - Thư mục: tr. 441-454
520 |aTổng quan về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm du lịch và dân cư, hoạt động kinh tế của Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc). Giới thiệu những sự thể hiện văn hoá vật chất, văn hoá xã hội và tinh thần của cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo; văn hoá của cộng đồng tộc người này trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay
650 7|2Bộ TK TVQG|aVăn hoá
650 7|2Bộ TK TVQG|aNgười Kinh
651 7|2Bộ TK TVQG|aTrung Quốc
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005577
890|a1
920 |aNguyễn Thị Phương Châm
941 |bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005577 Kho tham khảo 398.0951 V115 Sách tham khảo 1