• Sách Tham khảo
  • 959.7 Th561T
    Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng /
DDC 959.7
Tác giả CN Quách Thu Nguyệt tổng hợp, tuyển chọn
Nhan đề Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng / Quách Thu Nguyệt tổng hợp, tuyển chọn
Nhan đề Tập 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 611tr : hình ảnh ; 27cm
Tóm tắt Tái hiện cuộc đởi, sự nghiệp của Thượng tướng Trần Văn Trà và những ghi chép về cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng trên vùng đất B2 Thành đồng (1945 - 1975) mà ông đã dành cả đời hiến dâng
Thuật ngữ chủ đề Kháng chiến chống mỹ
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Chiến tranh cách mạng
Tác giả(bs) CN Quách Thu Nguyệt
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006801
00000000nam#a2200000ui#4500
00112383
0021
00449CDD2B2-7AD7-4322-A4DA-FB19B54C891B
005202406201707
008 2021
0091 0
020 |a9786045769256|c527000đ
039|y20240620170811|zngocntb
041 |avie
082 |a959.7|bTh561T
100 |aQuách Thu Nguyệt tổng hợp, tuyển chọn
245 |aThượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng / |cQuách Thu Nguyệt tổng hợp, tuyển chọn
245|nTập 1
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a611tr : |bhình ảnh ; |c27cm
520 |aTái hiện cuộc đởi, sự nghiệp của Thượng tướng Trần Văn Trà và những ghi chép về cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng trên vùng đất B2 Thành đồng (1945 - 1975) mà ông đã dành cả đời hiến dâng
650 |aKháng chiến chống mỹ
653 |aSự nghiệp
653 |aChiến tranh cách mạng
694 |aSách Bộ GD&ĐT tặng năm 2022
700 |aQuách Thu Nguyệt
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006801
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006801 Kho tham khảo 959.7 Th561T Sách tham khảo 1