DDC 650.13
Tác giả CN Sutton, Robert I.
Nhan đề Cuộc chiến công sở : Bí quyết "sống sót" giữa những đồng nghiệp đáng ghét / Robert I. Sutton ; Cam Thảo dịch
Nhan đề khác The asshole survival guide: How to deal with people who treat you like dirt
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 271tr
Tóm tắt Đưa ra các phương pháp và bí quyết để đối phó với những kẻ ưa ức hiếp, nhục mạ, làm bẽ mặt, coi thường hay làm nản lòng người khác trong môi trường công sở, môi trường hoạt động phi lợi nhuận, trường học...
Từ khóa tự do Hành vi tổ chức
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006798
00000000nam#a2200000ui#4500
00112381
0021
004778E345F-5DAD-4121-8217-46F51D30C3E8
005202406171025
008 2019
0091 0
020 |c96000đ
039|a20240617102536|bsthnhan|y20240617102433|zsthnhan
041 |avie
082 |a650.13|bC514C
100 |aSutton, Robert I.
245 |aCuộc chiến công sở : |bBí quyết "sống sót" giữa những đồng nghiệp đáng ghét / |cRobert I. Sutton ; Cam Thảo dịch
246 |aThe asshole survival guide: How to deal with people who treat you like dirt
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bVăn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a271tr
520 |aĐưa ra các phương pháp và bí quyết để đối phó với những kẻ ưa ức hiếp, nhục mạ, làm bẽ mặt, coi thường hay làm nản lòng người khác trong môi trường công sở, môi trường hoạt động phi lợi nhuận, trường học...
653 |aHành vi tổ chức
694|aSách Bộ GD&ĐT tặng năm 2022
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006798
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006798 Kho tham khảo 650.13 C514C Sách tham khảo 1