UDC 006.62
BBK Ph121
Tác giả CN Hoàng Thanh
Nhan đề Phần cứng máy tính / Toàn tậpHoàng Thanh, Quốc Việt :
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2000
Mô tả vật lý 917 tr ; 21 cm
Phụ chú Ngoài trang tên sách ghi: Hardware Kĩ thuật phần cứng máy tính
Tóm tắt Kiến thức cơ bản về các hệ thống, phần cứng và các thành phần của máy tính; Những thông số kỹ thuật; Cách tháo ráp hệ thống và kỹ năng sửa chữa: main board, CPU, RAM, bộ nguồn, thiết bị nhập liệu, truyền thông và phần cứng mạng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng vá các vấn đề liên quan khác
Từ khóa tự do Cấu hình
Từ khóa tự do Nâng cấp
Từ khóa tự do Phần cứng máy tính điện tử
Từ khóa tự do Sửa chữa
Từ khóa tự do Xử lý sự cố
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006704
00001237nam a22003138a 4500
00112334
0021
004179AD333-E876-4294-9E2D-43ECB8275E89
005202404161629
008040524s2000 b 000 0 od
0091 0
020 |c79000đ|d1000b
039|y20240416162924|zthuyhtk
0410 |avie
080 |a006.62
084 |aPh121
1001 |aHoàng Thanh
24510|aPhần cứng máy tính / |cHoàng Thanh, Quốc Việt : |bToàn tập
260 |aH. : |bThống kê, |c2000
300 |a917 tr ; |c21 cm
500 |aNgoài trang tên sách ghi: Hardware Kĩ thuật phần cứng máy tính
520 |aKiến thức cơ bản về các hệ thống, phần cứng và các thành phần của máy tính; Những thông số kỹ thuật; Cách tháo ráp hệ thống và kỹ năng sửa chữa: main board, CPU, RAM, bộ nguồn, thiết bị nhập liệu, truyền thông và phần cứng mạng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng vá các vấn đề liên quan khác
653 |aCấu hình
653 |aNâng cấp
653 |aPhần cứng máy tính điện tử
653 |aSửa chữa
653 |aXử lý sự cố
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006704
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006704 Kho tham khảo 006.62 Ph121 Sách tham khảo 1