DDC 158.1
Tác giả CN Carnegie, Dale
Nhan đề Thay đổi để thành công / Dale Carnegie ; Hoàng Huấn dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Lao động ; Công ty Sách Phương Nam, 2018
Mô tả vật lý 306tr. ; 21cm
Tùng thư Tủ sách Thành công của Dale Carnegie
Tóm tắt Phân tích những yếu tố làm thay đổi thành công ở nhiều khía cạnh khác nhau như: Thay đổi như một bước tiến tới thành công, tự điều chỉnh để thay đổi, thời điểm và các thức đề nghị hay bắt đầu sự thay đổi, cách thức tiến hành thay đổi với tư cách là thành viên của nhóm...
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Tâm lí học ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Thay đổi
Tác giả(bs) CN Hoàng Huấn
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006703
00001327aam a22003018a 4500
00112333
0021
004EBB46531-EF64-47BF-AAB1-520A397BE54B
005202404161621
008180727s2018 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045998823|c135000đ
039|y20240416162150|zthuyhtk
0411 |avie|heng
08204|223|a158.1|bTH112Đ
1001 |aCarnegie, Dale
24510|aThay đổi để thành công / |cDale Carnegie ; Hoàng Huấn dịch
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bLao động ; Công ty Sách Phương Nam, |c2018
300 |a306tr. ; |c21cm
4900 |aTủ sách Thành công của Dale Carnegie
504 |aPhụ lục: tr. 297-306
520 |aPhân tích những yếu tố làm thay đổi thành công ở nhiều khía cạnh khác nhau như: Thay đổi như một bước tiến tới thành công, tự điều chỉnh để thay đổi, thời điểm và các thức đề nghị hay bắt đầu sự thay đổi, cách thức tiến hành thay đổi với tư cách là thành viên của nhóm...
650 7|2Bộ TK TVQG|aBí quyết thành công
650 7|2Bộ TK TVQG|aTâm lí học ứng dụng
650 7|2Bộ TK TVQG|aThay đổi
694|aSách tặng 2021
7001 |aHoàng Huấn|edịch
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006703
890|a1|b1
920 |aCarnegie, Dale
941 |aTW|bXH|cDịch Mỹ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006703 Kho tham khảo 158.1 TH112Đ Sách tham khảo 1