• Sách Tham khảo
  • 621.4361 Qu100
    Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ diesel và mô hình mô phỏng /
DDC 621.4361
Tác giả CN Phùng Minh Lộc
Nhan đề Quá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ diesel và mô hình mô phỏng / Phùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, Mai Đức Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 143tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt Khái quát về mô hình, mô hình hóa và mô phỏng. Nhiên liệu dùng cho động cơ diesel. Phân tích ảnh hưởng các thông số: Độ nhớt, khối lượng riêng, sức căng bề mặt... của nhiên liệu đến cấu trúc tia phun. Tiếp cận mô hình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu trong động cơ diesel
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Mô hình
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Cháy
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Động cơ điêzen
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Mô phỏng
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Nhiên liệu
Tác giả(bs) CN Hồ Đức Tuấn
Tác giả(bs) CN Mai Đức Nghĩa
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(5): 102006695-9
00001396aam a22003138a 4500
00112331
0021
0048910BB4A-E350-4D35-A9C2-3B57BAF089D1
005202404151631
008180524s2018 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786046710288|c79000đ|d200b
039|y20240415163123|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a621.4361|bQu100
1001 |aPhùng Minh Lộc
24510|aQuá trình hình thành hỗn hợp, cháy nhiên liệu trong động cơ diesel và mô hình mô phỏng / |cPhùng Minh Lộc, Hồ Đức Tuấn, Mai Đức Nghĩa
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2018
300 |a143tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm
504 |aThư mục: tr. 140-143
520 |aKhái quát về mô hình, mô hình hóa và mô phỏng. Nhiên liệu dùng cho động cơ diesel. Phân tích ảnh hưởng các thông số: Độ nhớt, khối lượng riêng, sức căng bề mặt... của nhiên liệu đến cấu trúc tia phun. Tiếp cận mô hình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu trong động cơ diesel
650 7|2Bộ TK TVQG|aMô hình
650 7|2Bộ TK TVQG|aCháy
650 7|2Bộ TK TVQG|aĐộng cơ điêzen
650 7|2Bộ TK TVQG|aMô phỏng
650 7|2Bộ TK TVQG|aNhiên liệu
694|aThầy Phùng Minh Lộc tặng
7001 |aHồ Đức Tuấn
7001 |aMai Đức Nghĩa
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(5): 102006695-9
890|a5
920 |aPhùng Minh Lộc
941 |aTW|bKT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006695 Kho tham khảo 621.4361 Qu100 Sách tham khảo 1
2 102006696 Kho tham khảo 621.4361 Qu100 Sách tham khảo 2
3 102006697 Kho tham khảo 621.4361 Qu100 Sách tham khảo 3
4 102006698 Kho tham khảo 621.4361 Qu100 Sách tham khảo 4
5 102006699 Kho tham khảo 621.4361 Qu100 Sách tham khảo 5