DDC 294.3444
Tác giả CN Thích Nhất Hạnh
Nhan đề Nghệ thuật thiết lập truyền thông : = The art of communicating / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển Việt ngữ: Chân Đạt
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2022
Mô tả vật lý 183tr. ; 21cm
Tóm tắt Những giáo lý trên cái nhìn của đạo Phật nêu ra sự cần thiết của việc thiết lập truyền thông, trao đổi, giải tỏa những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm con người với nhau, và đề xuất các phương cách tạo lập truyền thông qua sắc diện, cử chỉ, ý nghĩ để biết cách kiềm chế, chuyển hóa cơn giận... để mỗi người có thể lắng nghe, tự chữa lành những tổn thương trong quá khứ, vui sống với hiện tại, bao dung
Thuật ngữ chủ đề Đạo Phật
Thuật ngữ chủ đề Truyền thông
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp
Tác giả(bs) CN Chân Đạt
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006693
00001413aam a22002778a 4500
00112329
0021
004273E3E5B-5D53-467E-9BAE-A0BD480594B3
005202404150913
008210508s2022 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786047792740|c95000đ|d3000b
039|a20240415091453|bngocntb|c20240415091429|dngocntb|y20240415091004|zngocntb
0410 |avie
08204|223|a294.3444|bNGH250T
1000 |aThích Nhất Hạnh
24510|aNghệ thuật thiết lập truyền thông : |b= The art of communicating / |cThích Nhất Hạnh ; Chuyển Việt ngữ: Chân Đạt
250 |aTái bản lần 3
260 |aH. : |bThế giới, |c2022
300 |a183tr. ; |c21cm
520 |aNhững giáo lý trên cái nhìn của đạo Phật nêu ra sự cần thiết của việc thiết lập truyền thông, trao đổi, giải tỏa những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm con người với nhau, và đề xuất các phương cách tạo lập truyền thông qua sắc diện, cử chỉ, ý nghĩ để biết cách kiềm chế, chuyển hóa cơn giận... để mỗi người có thể lắng nghe, tự chữa lành những tổn thương trong quá khứ, vui sống với hiện tại, bao dung
650 7|aĐạo Phật
650 7|aTruyền thông
650 7|aGiao tiếp
694|aSách bộ GD&ĐT tặng năm 2022
7000 |aChân Đạt|echuyển Việt ngữ
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006693
890|a1|b1
920 |aThích Nhất Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006693 Kho tham khảo 294.3444 NGH250T Sách tham khảo 1