• Sách Tham khảo
  • 320.95363 Q110Đ
    Qatar: Đất nước nhỏ, nền chính trị lớn /
DDC 320.95363
Tác giả CN Mehran Kamrava
Nhan đề Qatar: Đất nước nhỏ, nền chính trị lớn / Mehran Kamrava ; Nguyễn Huy Hoàng dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016
Mô tả vật lý 306tr. : bảng ; 23cm
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Qatar: Small state, big politics
Tóm tắt Giới thiệu đất nước Qatar với những khảo cứu sâu sắc và kịp thời về xã hội và chính trị đương đại của đất nước này. Xem xét lợi thế của Qatar với sự kết hợp các động lực chính trị và nguồn lực kinh tế so với các nước Trung Đông. Quyền lực và vai trò, ảnh hưởng của quyền lực, chính sách đối ngoại và triển khai quyền lực, bí ẩn về quyền lực và sự bền vững của Qatar
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Chính trị
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Qatar
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Hoàng
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006709
00001382aam a22002778a 4500
00112328
0021
004527A2D8C-48EB-4102-AA87-E705B94745C4
005202404091626
008161209s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786041081826|c105000đ|d2000b
039|y20240409162732|zngocntb
0411 |avie
08204|223|a320.95363|bQ110Đ
1001 |aMehran Kamrava
24510|aQatar: Đất nước nhỏ, nền chính trị lớn / |cMehran Kamrava ; Nguyễn Huy Hoàng dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2016
300 |a306tr. : |bbảng ; |c23cm
500 |aTên sách tiếng Anh: Qatar: Small state, big politics
504 |aThư mục: tr. 285-306
520 |aGiới thiệu đất nước Qatar với những khảo cứu sâu sắc và kịp thời về xã hội và chính trị đương đại của đất nước này. Xem xét lợi thế của Qatar với sự kết hợp các động lực chính trị và nguồn lực kinh tế so với các nước Trung Đông. Quyền lực và vai trò, ảnh hưởng của quyền lực, chính sách đối ngoại và triển khai quyền lực, bí ẩn về quyền lực và sự bền vững của Qatar
650 7|2Bộ TK TVQG|aChính trị
651 7|2Bộ TK TVQG|aQatar
7001 |aNguyễn Huy Hoàng|edịch
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006709
890|a1
910 |cVAnh|hKiều
920 |aMehran Kamrava
930 |a378351|b09/12/2016
941 |aDịch|bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006709 Kho tham khảo 320.95363 Q110Đ Sách tham khảo 1