• Sách Tham khảo
  • 370.9225977 T309S
    Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ /
DDC 370.9225977
Tác giả CN Nguyễn Đình Tư
Nhan đề Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ / Nguyễn Đình Tư
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 611tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu quy chế thi cử và các khoa thi Hương trên đất Nam Bộ. Tiểu sử và hành trạng các nhà Khoa bảng Hán học đất Nam Bộ như: Âu Dương Lân, Âu Dương Xuân, Bạch Văn Lý, Bùi Đức Lý, Bùi Hiếu Thuận...
Thuật ngữ chủ đề Tiểu sử
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Hán học
Thuật ngữ chủ đề Khoa bảng
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tên vùng địa lý Nam Bộ
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102006706
00001185aam a22003018a 4500
00112327
0021
004166081CD-0538-4E80-8813-8547BC163209
005202404211047
008200313s2020 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045885963|d2000b
039|a20240421104727|bngocntb|y20240408171916|zngocntb
0410 |avie
08204|223|a370.9225977|bT309S
1001 |aNguyễn Đình Tư
24510|aTiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ / |cNguyễn Đình Tư
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a611tr. ; |c24cm
504 |aThư mục: tr. 609-611
520 |aGiới thiệu quy chế thi cử và các khoa thi Hương trên đất Nam Bộ. Tiểu sử và hành trạng các nhà Khoa bảng Hán học đất Nam Bộ như: Âu Dương Lân, Âu Dương Xuân, Bạch Văn Lý, Bùi Đức Lý, Bùi Hiếu Thuận...
650 7|aTiểu sử
650 7|aGiáo dục
650 7|aHán học
650 7|aKhoa bảng
651 7|aViệt Nam
651 7|aNam Bộ
694|aSách bộ GD&ĐT tặng năm 2022
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102006706
890|a1
920 |aNguyễn Đình Tư
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006706 Kho tham khảo 370.9225977 T309S Sách tham khảo 1