DDC 895.92209
Tác giả CN Lê Quang Trang
Nhan đề Sóng đồng & cây núi : Tiểu luận, phê bình, chân dung / Lê Quang Trang
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 436 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu văn học
Thuật ngữ chủ đề Phê bình văn học
Thuật ngữ chủ đề Chân dung văn học
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(8): 102006685-92
00000903aam a22002778a 4500
00112326
0021
004A6A41D23-1873-4016-BCAD-1EB12C473638
005202404080939
008220308s2021 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786043354294|d2000b
039|y20240408094001|zngocntb
0410 |avie
08204|223|a895.92209|bS431Đ
1001 |aLê Quang Trang
24510|aSóng đồng & cây núi : |bTiểu luận, phê bình, chân dung / |cLê Quang Trang
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2021
300 |a436 tr. ; |c21 cm
650 7|aVăn học hiện đại
650 7|aNghiên cứu văn học
650 7|aPhê bình văn học
650 7|aChân dung văn học
651 7|aViệt Nam
655 7|2Bộ TK TVQG|aTiểu luận
694|aSách Bộ GD&ĐT tặng năm 2022.
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(8): 102006685-92
890|a8
920 |aLê Quang Trang
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102006685 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 1
2 102006686 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 2
3 102006687 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 3
4 102006688 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 4
5 102006689 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 5
6 102006690 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 6
7 102006691 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 7
8 102006692 Kho tham khảo 895.92209 S431Đ Sách tham khảo 8