• Sách Tham khảo
  • 352 T103
    Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước.
DDC 352
Nhan đề Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước. Chương trình chuyên viên chính / Ch.b.: Đinh Văn Mậu, Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn..Ph.2, Hành chính nhà nước và Công nghệ hành chính :
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 483 tr. ; 21 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Hành chính
Tóm tắt Những vấn đề chung về hành chính nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước. Quản lý công vụ và công chức. Quyết định quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước. Xây dựng và thực thi chính sách ...
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Công nghệ
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Hành chính nhà nước
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Mậu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thâm
Tác giả(bs) CN Võ Kim Sơn
Tác giả(bs) CN Bùi Thế Vĩnh
Tác giả(bs) CN Chu Xuân Khánh
Tác giả(bs) CN Lê Thị Vân Hạnh
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005593
00001618aam a22003498a 4500
00111804
0021
00420BDB73C-97A8-460B-91F0-8596987E71DB
005202312011419
008090417s2009 ||||||viesd
0091 0
020 |c72500đ
039|y20231201141943|zthuyhtk
0410 |avie
08214|214|a352|bT103
24500|aTài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước. |nPh.2, |pHành chính nhà nước và Công nghệ hành chính : |bChương trình chuyên viên chính / |cCh.b.: Đinh Văn Mậu, Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn..
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a483 tr. ; |c21 cm
500 |aĐTTS ghi: Học viện Hành chính
504 |aThư mục: tr. 481-482
520 |aNhững vấn đề chung về hành chính nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước. Quản lý công vụ và công chức. Quyết định quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước. Xây dựng và thực thi chính sách ...
650 7|2Bộ TK TVQG|aCông nghệ
650 7|2Bộ TK TVQG|aHành chính nhà nước
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
653 |aQuản lí nhà nước
694|aSách tặng 2021
7001 |aĐinh Văn Mậu|ech.b.
7001 |aNguyễn Văn Thâm|ech.b.
7001 |aVõ Kim Sơn|ech.b.
7001 |aBùi Thế Vĩnh|eb.s.
7001 |aChu Xuân Khánh|eb.s.
7001 |aLê Thị Vân Hạnh|eb.s.
773 |dH.|d2009|dKhoa học và Kỹ thuật|tTài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005593
890|a1
941 |bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005593 Kho tham khảo 352 T103 Sách tham khảo 1