• Sách Tham khảo
  • 395.209597 L250
    Lễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm /
DDC 395.209597
Tác giả CN Yang Danh
Nhan đề Lễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm / Yang Danh
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 179tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu về tập tục đám cưới của dân tộc Bana Kriêm với những nét chung đặc sắc như cách thức làm quen, hẹn hò của nam nữ thanh niên, thủ tục gạ hỏi; cách thức tổ chức đám cưới bên nhà trai, nhà gái...
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Dân tộc Ba Na
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Nghi lễ truyền thống
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Cưới hỏi
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005581
00001113aam a22002778a 4500
00111801
0021
0042C9BB2F9-5633-4E13-866E-77191364B575
005202311291732
008170809s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786047849307
039|y20231129173255|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a395.209597|bL250
1000 |aYang Danh
24510|aLễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm / |cYang Danh
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a179tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu về tập tục đám cưới của dân tộc Bana Kriêm với những nét chung đặc sắc như cách thức làm quen, hẹn hò của nam nữ thanh niên, thủ tục gạ hỏi; cách thức tổ chức đám cưới bên nhà trai, nhà gái...
650 7|2Bộ TK TVQG|aDân tộc Ba Na
650 7|2Bộ TK TVQG|aNghi lễ truyền thống
650 7|2Bộ TK TVQG|aCưới hỏi
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005581
890|a1
920 |aYang Danh
941 |bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005581 Kho tham khảo 395.209597 L250 Sách tham khảo 1