• Sách Tham khảo
  • 398.209597 S550
    Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại /
DDC 398.209597
Tác giả CN Lê Thị Thùy Ly
Nhan đề Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại / Lê Thị Thùy Ly
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 312tr. : ảnh ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Bảo tồn
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Văn học dân gian
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Khai thác
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Sử thi
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Dân tộc Ba Na
Tên vùng địa lý Bộ TK TVQG--Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005580
00001281aam a22003138a 4500
00111800
0021
0049D695CB8-4236-487F-9723-41C3B44D5A32
005202311291727
008161117s2016 ||||||viesd
0091 0
020 |a9786047846276
039|y20231129172748|zthuyhtk
0410 |avie
08204|223|a398.209597|bS550
1001 |aLê Thị Thùy Ly
24510|aSử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại / |cLê Thị Thùy Ly
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a312tr. : |bảnh ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504 |aThư mục: tr. 239-283. - Phụ lục: tr. 285-306
520 |aVài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
650 7|2Bộ TK TVQG|aBảo tồn
650 7|2Bộ TK TVQG|aVăn học dân gian
650 7|2Bộ TK TVQG|aKhai thác
650 7|2Bộ TK TVQG|aSử thi
650 7|2Bộ TK TVQG|aDân tộc Ba Na
651 7|2Bộ TK TVQG|aViệt Nam
694|aThư viện Tỉnh Kiên Giang tặng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005580
890|a1
920 |aLê Thị Thuỳ Ly
941 |bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005580 Kho tham khảo 398.209597 S550 Sách tham khảo 1