Ngày đăng bài: 06/01/2016 16:06
Lượt xem: 15469
Nội quy thư viện

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KIÊN GIANG

Trung tâm Thông tin – Thư viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Xuất trình thẻ khi sử dụng các dịch vụ tại Thư viện, giữ gìn bảo quản thẻ không cho người khác mượn thẻ, khi bị mất thẻ phải báo ngay cho Thư viện.

2. Gửi túi, cặp và tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ qui định.

3. Ăn mặc lịch sự khi vào Thư viện, giữ gìn trật tự, vệ sinh và im lặng trong Thư viện.

4. Không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống vào Thư viện.

5. Tuân thủ sự hướng dẫn của Cán bộ Thư viện. Nghiêm cấm các hành vi lấy cắp, cắt, xé, tráo đổi tài liệu và phá hoại cơ sở vật chất của Thư viện.

 

II. QUY ĐỊNH PHÒNG MƯỢN:

1. Tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên đều được sử dụng các dịch vụ tại phòng Mượn.

2. Xuất trình thẻ sinh viên khi mượn sách và tuân thủ sự hướng dẫn của Cán bộ Thư viện.

3. Số lượng sách tối đa bạn đọc được mượn quy định như sau:

4. Đối với cán bộ, giảng viên:        05 cuốn

5. Đối với sinh viên:                         02 cuốn

6. Thời gian mượn sách theo quy định.

7. Đối với cán bộ, giảng viên:  30 ngày/ 1 tài liệu (được gia hạn 1 lần).

6. Đối với sinh viên: 7 ngày/1 tài liệu (được gia hạn 1 lần).              

9. Mượn sách quá hạn hoặc làm mất, hư hỏng sách, bạn đọc phải bồi thường theo quy định của Nhà trường.

 

III. QUY ĐỊNH PHÒNG ĐỌC:

1. Xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng Đọc.

2. Gửi túi, cặp, tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ qui định và sử dụng tài liệu theo sự hướng dẫn của Cán bộ Thư viện.

3. Không cắt xén, xé, viết, vẽ, bôi bẩn tài liệu. Khi đọc xong phải để đúng nơi quy định.

4. Không được mang tài liệu, báo, tạp chí ra khỏi phòng Đọc.

5. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống vào phòng Đọc.

 

IV. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY:

   Để giữ gìn bảo quản tốt tài sản trang thiết bị và vốn tài liệu của Thư viện, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc, căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin, Thư viện Đại Học Kiên Giang quy định hình thức xử phạt các hành vi vi phạm nội quy như sau:

1. Vi phạm quy định sử dụng Thẻ sinh viên khi vào Thư viện:

1.1 Người cho mượn thẻ và người mượn thẻ:

- Lần 1: người vi phạm bị đình chỉ sử dụng thư viện 1 tháng.

- Lần 2: người vi phạm bị đình chỉ sử dụng thư viện 3 tháng và khiển trách.

- Lần 3: Người vi phạm bị đình chỉ vĩnh viễn sử dụng Thư viện và cảnh cáo.

1.2 Làm mất thẻ sinh viên: Người mất thẻ phải báo ngay cho Cán bộ Thư viện.

2. Vi phạm quy định sử dụng phòng đọc:

2.1. Tự ý mang sách ra khỏi phòng Đọc khi chưa được sự đồng ý của cán bộ Thư viện, tùy theo mức độ vi phạm mà bạn đọc sẽ bị xử lý như sau:

- Lần 1: nhắc nhở

- Lần 2: đình chỉ sử dụng Thư viện trong vòng 01 tháng.

- Lần 3: đình chỉ sử dụng Thư viện trong vòng 06 tháng.

2.2. Mang sách, cặp sách, vào phòng Đọc: Người vi phạm bị đình chỉ sử dụng thư viện 1 tuần

2.3. Làm mất, làm hỏng chìa khóa tủ đồ, người vi phạm phải nộp phạt 10.000đ/01 chìa khóa.

3. Vi phạm quy định  mượn sách:

3.1. Làm mất sách:

  - Người làm mất sách phải mua bồi thường đúng tên sách, đúng năm xuất bản (hoặc năm xuất bản mới hơn).

  - Nếu không bồi thường đúng tên sách theo quy định trên, người mượn phải bồi thường tên sách khác có giá trị tương đương về nội dung và giá thành hoặc bồi thường tiền bằng 2 lần giá bìa.

3.2. Làm sách bị rách nát, bôi bẩn hoặc mất trang (không sử dụng được nữa): Người mượn phải bồi thường như trường hợp bị mất sách.

3.3. Làm rách bìa hoặc bung tay sách: người mượn phải bồi thường kinh phí tu bổ từ 5.000đ đến 15.000đ tuỳ theo bìa cứng hoăc bìa mềm

3.4. Giữ sách quá hạn: bạn đọc phải thanh toán lệ phí quá hạn là 3.000đ/tài liệu/ngày.

 

V. QUY TRÌNH PHOTO TÀI LIỆU:

- Bạn đọc điền thông tin vào mẫu "Yêu cầu photo" 

- Không photo nguyên quyển, tối đa là 1/2 quyển.

- Phí photo tài liệu theo quy định của Thư viện.