• Sách Tham khảo
  • 324.2597071
    Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX :
DDC 324.2597071
BBK R61(1)1
BBK
Nhan đề Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2004
Mô tả vật lý 137tr. ; 19cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương
Tóm tắt Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội trong nửa đầu nhiệm kì khoá IX; Mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kì còn lại của đại hội IX; Các chủ trương, giải phóng chủ yếu; Tổ chức thực hiện
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Ban chấp hành Trung ương
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Hội nghị
Thuật ngữ chủ đề Bộ TK TVQG--Nghị quyết
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102005589
00001244nam a22002898a 4500
00111802
0021
0042CB547F4-351A-464D-8F7F-4E96D9564566
005202311301556
008040611s2004 enkafh b 001 0vvie|
0091 0
020 |c4500đ|d30040b
039|y20231130155618|zsthnhan
0410 |avie
08214|214|a324.2597071
084 |aR61(1)1
084 |bT103L
24500|aTài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX : |bDùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2004
300 |a137tr. ; |c19cm
500 |aĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương
520 |aNghị quyết gồm 4 phần: Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội trong nửa đầu nhiệm kì khoá IX; Mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kì còn lại của đại hội IX; Các chủ trương, giải phóng chủ yếu; Tổ chức thực hiện
61027|2Bộ TK TVQG|aĐảng cộng sản Việt Nam
650 7|2Bộ TK TVQG|aBan chấp hành Trung ương
650 7|2Bộ TK TVQG|aHội nghị
650 7|2Bộ TK TVQG|aNghị quyết
694|asách tặng năm 2021
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102005589
890|a1
901 |a3KV(060)
930 |a159978|b14/04/2004
941 |bXH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102005589 Kho tham khảo 324.2597071 Sách tham khảo 1