• Bài giảng
  • 341.7 GI108T
    Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế /
DDC 341.7
Tác giả CN Nguyễn Văn Luyện
Nhan đề Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế / Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ xung
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 488tr ; 24cm
Tác giả(bs) CN Dương Anh Sơn
Tác giả(bs) CN Lê Thị Bích Thọ
Địa chỉ ĐHKGKho giáo trình(1): 101003432
00000000nam#a2200000ui#4500
0014875
0023
004E3075B57-B331-4364-B839-627839A443FF
005202112311610
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c40.000 đ
039|a20211231161101|btannv|y20211231161027|ztannv
082 |a341.7|bGI108T
100 |aNguyễn Văn Luyện
245 |aGiáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế / |cLê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn
250 |aTái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa và bổ xung
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia, |c2009
300 |a488tr ; |c24cm
690 |aKhoa Kinh tế
700 |aDương Anh Sơn
700 |aLê Thị Bích Thọ
852|aĐHKG|bKho giáo trình|j(1): 101003432
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101003432 Kho giáo trình 341.7 GI108T Giáo trình 1