• Sách Tham khảo
  • 345.597 B312L
    Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự
DDC 345.597
Nhan đề Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự
Lần xuất bản In lần thứ hai có sửa đổi, bổ sung theo hiến pháp 1992 và các luật, pháp lệnh 1992-1993
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh,1994.
Mô tả vật lý 577 p. ;19 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý
Thuật ngữ chủ đề Criminal procedure-Vietnam.
Môn học Khoa Sư phạm Xã hội và nhân văn
Tác giả(bs) TT Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (Vietnam)
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102004193
00001030nam a2200277 a 4500
0014821
0021
004D0F512A6-1D9F-4F96-A40E-44AF73CD0208
005202112301152
008970523s1994 vm f000 0 vie
0091 0
039|a20211230115236|bthuyhtk|c20211230114245|dthuyhtk|y20211230114059|zthuyhtk
082|a345.597|bB312L
24500|aBình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự
250 |aIn lần thứ hai có sửa đổi, bổ sung theo hiến pháp 1992 và các luật, pháp lệnh 1992-1993
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bNxb. Thành phố Hồ Chí Minh,|c1994.
300 |a577 p. ;|c19 cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý
650 0|aCriminal procedure|zVietnam.
690|aKhoa Sư phạm Xã hội và nhân văn
7102 |aViện nghiên cứu khoa học pháp lý (Vietnam)
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102004193
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004193 Kho tham khảo 345.597 B312L Sách tham khảo 1