• Sách Tham khảo
  • 343.597 L504D
    Luật dầu khí và văn bản pháp luật có liên quan
DDC 343.597
Tác giả CN Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật dầu khí và văn bản pháp luật có liên quan
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 246tr ; 19cm
Tóm tắt Luật dầu khí năm 1993 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí. Các văn bản pháp luật có liên quan
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật dầu khí
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102004186
00000953nam a22003018a 4500
0014814
0021
0041C643608-1CCA-49BD-9542-79F9AF188ABE
005202112301101
008040524s2001 b 000 0 od
0091 0
020 |c12000đ
039|a20211230110112|btannv|y20211230105634|ztannv
0410 |a0112
0410 |avie
082|a343.597|bL504D
1001 |aViệt Nam (CHXHCN)
24510|aLuật dầu khí và văn bản pháp luật có liên quan
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2001
300 |a246tr ; |c19cm
520 |aLuật dầu khí năm 1993 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí. Các văn bản pháp luật có liên quan
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật dầu khí
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102004186
890|a1
920 |aViệt Nam (CHXHCN)
930 |a133225
960 |z^bViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004186 Kho tham khảo 343.597 L504D Sách tham khảo 1