• Sách Tham khảo
  • 338.1 B450
    Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Việt Nam :
DDC 338.1
Tác giả CN Bùi Bá Bổng
Nhan đề Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Việt Nam : Tài liệu cấp Quốc gia / Bùi Bá Bổng, Maria Soledad Fuentes, Đôn Tuấn Phong, Francisco Amador
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 455tr. : Biểu bảng, hình vẽ ; 23 cm.
Môn học Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tác giả(bs) CN Đôn Tuấn Phong,
Tác giả(bs) CN Francisco Amador
Tác giả(bs) CN Maria Soledad Fuentes,
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(14): 102004138-51
00000000nam#a2200000ui#4500
0014801
0021
00454BC25AC-378F-4D03-9657-92B90B39A2CC
005202112301529
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |cKhông có giá
039|a20211230152947|bngocntb|y20211229144222|zngocntb
082|a338.1|bB450
100 |aBùi Bá Bổng
245 |aCơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Việt Nam : |bTài liệu cấp Quốc gia / |cBùi Bá Bổng, Maria Soledad Fuentes, Đôn Tuấn Phong, Francisco Amador
260 |aHà Nội, |c2007
300 |a455tr. : |bBiểu bảng, hình vẽ ; |c23 cm.
690 |aKhoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
700 |aĐôn Tuấn Phong,
700 |aFrancisco Amador
700 |aMaria Soledad Fuentes,
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(14): 102004138-51
890|a14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004138 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 1
2 102004139 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 2
3 102004140 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 3
4 102004141 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 4
5 102004142 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 5
6 102004143 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 6
7 102004144 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 7
8 102004145 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 8
9 102004146 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 9
10 102004147 Kho tham khảo 338.1 B450 Sách tham khảo 10