Tác giả TT Danh Mô, Nguyễn Thị Kim Phước
Nhan đề Quản lý môi trường nông nghiệp / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 129 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014080
0023
00494F8AD2D-B999-4D3E-9ACD-3FF427CD06DA
005202109252015
008 2021
0091 0
039|y20210925201541|znvrang
110 |aDanh Mô, Nguyễn Thị Kim Phước
245 |aQuản lý môi trường nông nghiệp / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a129 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào