Tác giả CN Bùi Xuân Khanh
Nhan đề Quản lý tài nguyên rừng / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 131 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014079
0023
00471DB02AA-284D-4299-8C29-38FDF9338379
005202109252006
008 2021
0091 0
039|y20210925200647|znvrang
100 |aBùi Xuân Khanh
245 |aQuản lý tài nguyên rừng / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a131 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào