• Bài giảng
  • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp /
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Trang
Nhan đề Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 87 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014078
0023
004A58E3AD0-51AA-4C61-846E-583F7C15D5EB
005202109251958
008 2021
0091 0
039|y20210925195813|znvrang
100 |aNguyễn Thị Ngọc Trang
245 |aQuản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a87 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào