• Bài giảng
  • Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ /
Tác giả CN Nguyễn Văn Lẹ
Nhan đề Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 132 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014077
0023
004C6C74508-356D-4257-9CC6-DB65838E2524
005202109251947
008 2021
0091 0
039|y20210925194718|znvrang
100 |aNguyễn Văn Lẹ
245 |aQuản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a132 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào