Tác giả CN Đặng Thị Hồng Ngọc
Nhan đề Mô hình hóa môi trường / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 75 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014076
0023
004DFAC1ACA-553B-41E9-B8A9-A0A52EE3792F
005202109251937
008 2021
0091 0
039|y20210925193750|znvrang
100 |aĐặng Thị Hồng Ngọc
245 |aMô hình hóa môi trường / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a75 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào