Tác giả TT Đặng Thị Hồng Ngọc, Ngô Trọng Nghĩa
Nhan đề Hóa sinh môi trường / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 87 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014075
0023
00426DB4414-C453-4030-8B3B-32614A020798
005202109232151
008 2021
0091 0
039|y20210923215108|znvrang
110 |aĐặng Thị Hồng Ngọc, Ngô Trọng Nghĩa
245 |aHóa sinh môi trường / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a87 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào