• Bài giảng
  • Đồ họa (CAD) trong Tài nguyên môi trường /
Tác giả CN Ngô Thị Hiểu
Nhan đề Đồ họa (CAD) trong Tài nguyên môi trường / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 75 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014074
0023
0043102F281-64D4-41EF-A54F-AF5946B35F0A
005202109232143
008 2021
0091 0
039|y20210923214312|znvrang
100 |aNgô Thị Hiểu
245 |aĐồ họa (CAD) trong Tài nguyên môi trường / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a75 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào