Tác giả CN Ngô Thị Hiểu
Nhan đề Biến đổi khí hậu và năng lượng / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 110 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014073
0023
0046EB602B0-AB8C-4C9C-9E86-84668A6A65A1
005202109232136
008 2021
0091 0
039|y20210923213620|znvrang
100 |aNgô Thị Hiểu
245 |aBiến đổi khí hậu và năng lượng / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a110 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào