• Bài giảng
  • An toàn lao động và Vệ sinh môi trường công nghiệp /
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Trang
Nhan đề An toàn lao động và Vệ sinh môi trường công nghiệp / KGU - Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 87 Tr
Địa chỉ Trung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
0014072
0023
004D2F4F6D1-726A-4D8D-82FC-03D8FC68F153
005202109232116
008 2021
0091 0
039|y20210923211612|znvrang
100 |aNguyễn Thị Ngọc Trang
245 |aAn toàn lao động và Vệ sinh môi trường công nghiệp / |cKGU - Lưu hành nội bộ
260 |c2021
300 |a87 Tr
852 |aTrung tâm Thông tin và Thư Viện, trường Đại học Kiên Giang
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào