DDC 495.922395932
Nhan đề Từ điển Việt - Khmer
Thông tin xuất bản H:Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 836tr. ; 29cm
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003537
00000000nam#a2200000ui#4500
0013670
0021
0042E095878-B2B4-4292-BB19-CF68AFFE8688
005202105281642
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210528164220|zngocntb
082 |a495.922395932|bT550Đ
245 |aTừ điển Việt - Khmer
260 |aH:|bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a836tr. ; |c29cm
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003537
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003537 Kho tham khảo 495.922395932 T550Đ Sách tham khảo 1