• Sách Tham khảo
  • 428.1 Đ552
    luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh (Nhằm chinh phục 1500 từ vựng TA và toàn bộ 13 chuyên đề TOEIC trong 13 tuần) (Huấn luyện trí nhớ bằng trò chơi tư duy) :
DDC 428.1
Tác giả CN Nguyễn Anh Đức (Cb)
Nhan đề luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh (Nhằm chinh phục 1500 từ vựng TA và toàn bộ 13 chuyên đề TOEIC trong 13 tuần) (Huấn luyện trí nhớ bằng trò chơi tư duy) : PP học TA của Người Do Thái / Nguyễn Anh Đức (Cb), Nguyễn Anh Tuấn, Ben Williams
Thông tin xuất bản H:ĐHQG Hà Nội
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003525
00000000nam#a2200000ui#4500
0013667
0021
0042C11F30B-5B67-4DE7-843F-4F3D404FB298
005202105281609
008 2021
0091 0
039|a20210528160930|bngocntb|y20210528160836|zngocntb
082 |a428.1|bĐ552
100 |aNguyễn Anh Đức (Cb)
245 |aluyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh (Nhằm chinh phục 1500 từ vựng TA và toàn bộ 13 chuyên đề TOEIC trong 13 tuần) (Huấn luyện trí nhớ bằng trò chơi tư duy) : |bPP học TA của Người Do Thái / |cNguyễn Anh Đức (Cb), Nguyễn Anh Tuấn, Ben Williams
260 |aH:|bĐHQG Hà Nội
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003525
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003525 Kho tham khảo 428.1 Đ552 Sách tham khảo 1