• Sách Tham khảo
  • 800 Đ304
    Đất ngoại ô (tập thơ) Mặt đường khát vọng (trường ca) Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (Tập thơ) /
DDC 800
Tác giả CN Nguyễn Khoa Điềm
Nhan đề Đất ngoại ô (tập thơ) Mặt đường khát vọng (trường ca) Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (Tập thơ) / Nguyễn Khoa Điềm
Thông tin xuất bản H:Hội nhà văn, 2015
Mô tả vật lý 247tr. ; 20cm
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102003495
00000000nam#a2200000ui#4500
0013663
0021
0043A7884FE-85E0-4B99-9250-D9A97DC3CDF3
005202105281459
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20210528145907|zngocntb
082 |a800|bĐ304
100 |aNguyễn Khoa Điềm
245 |aĐất ngoại ô (tập thơ) Mặt đường khát vọng (trường ca) Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (Tập thơ) / |cNguyễn Khoa Điềm
260 |aH:|bHội nhà văn, |c2015
300 |a247tr. ; |c20cm
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102003495
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003495 Kho tham khảo 800 Đ304 Sách tham khảo 1