Tác giả CN Ngô Thanh Toàn
Nơi đào tạo Trường Đại học Kiên Giang
Nhan đề Thiết kế Chung cư Southern Cross Sky View / Ngô Thanh Toàn; Vũ Thanh Phong : GVHD
Thông tin xuất bản Kiên Giang : Trường Đại học Kiên Giang, 2019
Mô tả vật lý 134 tr. : Biểu bảng, hình vẽ ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế xây dựng
Từ khóa tự do Thiết kế chung cư
Tác giả(bs) CN Vũ Thanh Phong : GVHD
Địa chỉ Trung Tâm Thông tin và thư viện - Đại Học Kiên Giang
00000000nem#a2200000ui#4500
0012935
0024
00469A9F643-E16E-44EA-A9F2-5793329C55F5
005202009080859
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908085917|zngocntb
100 |aNgô Thanh Toàn
110 |aTrường Đại học Kiên Giang
245 |aThiết kế Chung cư Southern Cross Sky View / |cNgô Thanh Toàn; Vũ Thanh Phong : GVHD
260 |aKiên Giang : |bTrường Đại học Kiên Giang, |c2019
300 |a134 tr. : |bBiểu bảng, hình vẽ ; |c30 cm.
650 |aThiết kế xây dựng
653 |aThiết kế chung cư
700|aVũ Thanh Phong : GVHD
852 |aTrung Tâm Thông tin và thư viện - Đại Học Kiên Giang
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|cSố đối tượng số|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào