DDC 346.07597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật các tổ chức tín dụng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 154 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Tín dụng-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Tổ chức tín dụng
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000495
00000000nam#a2200000ui#4500
0011891
0021
004425AFC67-AAD2-4525-9222-FB4F3E95FD91
005201904031646
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c20000
039|a20190403164650|bthuyhtk|y20190315093441|zthienlq
082|a346.07597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật các tổ chức tín dụng
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2014
300 |a154 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aTín dụng|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
653|aTổ chức tín dụng
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000495
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000495 Kho tham khảo 346.07597 L504 Sách tham khảo 1