• Sách Tham khảo
  • 344.022597. L504
    Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014
DDC 344.022597.
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2014
Mô tả vật lý 135 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm y tế-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000401
00000000nam#a2200000ui#4500
0011890
0021
004514DFC3C-A0AA-4429-83FE-1166EAB878F4
005201904031637
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c19000
039|a20190403163735|bthuyhtk|y20190315093353|zthienlq
082|a344.022597.|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2014
300 |a135 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aBảo hiểm y tế|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000401
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000401 Kho tham khảo 344.022597. L504 Sách tham khảo 1