DDC 346.016597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật hôn nhân và gia đình
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 100 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Hôn nhân và gia đình -Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(2): 102000465-6
00000000nam#a2200000ui#4500
0011889
0021
00429F61ADA-13B1-4882-8841-0FD0472E7096
005201904031428
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|c15000
039|a20190403142832|bthuyhtk|y20190315093239|zthienlq
082|a346.016597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật hôn nhân và gia đình
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2017
300 |a100 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aHôn nhân và gia đình |xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(2): 102000465-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000465 Kho tham khảo 346.016597 L504 Sách tham khảo 1
2 102000466 Kho tham khảo 346.016597 L504 Sách tham khảo 2