DDC 344.597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật khoa học và công nghệ
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 91 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Khoa học và công nghệ-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000433
00000000nam#a2200000ui#4500
0011888
0021
00452739EDF-CC7A-46A5-AAF7-27054F5CE1A9
005201904040913
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020|c15000
039|a20190404091316|bthuyhtk|y20190315093124|zthienlq
082|a344.597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật khoa học và công nghệ
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a91 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aKhoa học và công nghệ|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000433
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000433 Kho tham khảo 344.597 L504 Sách tham khảo 1