DDC 344.597
Tác giả TT Việt Nam (CHXHCN)
Nhan đề Luật giáo dục đại học
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 75 tr. ; 19 cm
Tùng thư Sách pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Văn bản pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục đại học-Luật và pháp chế
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ ĐHKGKho tham khảo(1): 102000432
00000000nam#a2200000ui#4500
0011887
0021
004311D0F5A-0B72-46E5-9344-31BFDD72FD97
005201904040920
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c13000
039|a20190404092056|bthuyhtk|y20190315093016|zthienlq
082|a344.597|bL504
110|aViệt Nam (CHXHCN)
245 |aLuật giáo dục đại học
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2012
300 |a75 tr. ; |c19 cm
490 |aSách pháp luật
650 |aVăn bản pháp luật
650|aGiáo dục đại học|xLuật và pháp chế
651|aViệt Nam
852|aĐHKG|bKho tham khảo|j(1): 102000432
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000432 Kho tham khảo 344.597 L504 Sách tham khảo 1